Continue reading

">

OFERTA PRÀCTIQUES SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) – vàlid fins 29 de febrer

PERFIL

Estudiant de nivell grau relacionat amb els camps de la Geoinformació i Geomàtica


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Col·laboració en la implementació de la plataforma SIG d’ajut a la gestió dels serveis d’aigua i clavegueram GISWATER-BMAPS.  Així com col·laborar en tasques de suport a les diferents activitats derivades de la participació d’Aigües de Mataró en la Giswater Association, entitat responsable del desenvolupament tecnològic del projecte GISWATER.


TASQUES A REALITZAR PER L’ESTUDIANT

 • Suport a les tasques d’implantació de GISWATER en les diferents àrees i/o activitats de l’organització.
 • Suport en les tasques de control tècnic/qualitat, i en l’elaboració de documentació de les diferents fases del projecte.
 • Col·laborar en les diferents activitats derivades de la participació d’Aigües de Mataró en la Giswater Association.
 • Col·laborar en el desenvolupament de tasques de formació en  SIG/GISWATER/BMAPS al personal d’Aigües de Mataró, SA.
 • Realització de productes d’informació amb la nova plataforma SIG  d’acord amb les necessitats de les diferents àrees.

CONEIXEMENTS O COMPETÈNCIES QUE HA DE TENIR L’ESTUDIANT

 • Programari SIG: QGIS (imprescindible)
 • Software CAD: Software CAD (AutoCAD o alternatius)
 • Bases de Dades:  Postgres/Postgis (imprescindible), Oracle
 • Programació:   
  1) Desenvolupament de geoprocessaments amb Python.
  2) Desenvolupament d’aplicacions web.

FORMACIÓ O COMPETÈNCIES QUE ADQUIRIRÀ L’ESTUDIANT AMB AQUESTA ACTIVITAT

 • Conèixer en profunditat l’aplicació de la tecnologia SIG GISWATER/BMAPS en la gestió del cicle integral de l’aigua.
 • Experiència en la implantació i ús de software SIG de codi obert.
 • Participació en el projecte GISWATER de projecció nacional i internacional.
 • Assistència a programes de formació organitzats en el marc del projecte GISWATER.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE PRÀCTIQUES

Dates d’inici: Març de 2020
Nombre d’hores: A determinar
Presencial: Si
Lloc de realització: A les oficines d’Aigües de Mataró
Horari (pràctiques presencials): Matins
Remunerat: Si


DADES EMPRESA

Nom Empresa/Institució: Aigües de Mataró, SA  

Persona de Contacte: Núria Masriera (Recursos Humans)

Localització: C/ Pitàgores 1-7  08304 – Mataró

Telèfon: 93 741 61 00

E-mail de contacte: nmasriera@aiguesmataro.cat

Share this with your friends