Monthly Archives: January 2020

OFERTA PRÀCTIQUES SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) – vàlid fins 29 de febrer

PERFIL Estudiant de nivell grau relacionat amb els camps de la Geoinformació i Geomàtica DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT Col·laboració en la implementació de la plataforma SIG d’ajut a la gestió dels serveis d’aigua i clavegueram GISWATER-BMAPS.  Així com col·laborar en tasques de suport a les diferents activitats derivades de la participació d’Aigües de Mataró en la…

Continue reading

Giswater is a key tool in water management companies of Portugal

Article by João Caetano – Hydraulics Technician of Infralobo and Soraia Almeida – Hydraulics Technician of Inframoura. Water is an essential factor for the socio-economic development of the countries and, consequently, a strategic and structuring resource, becoming essential to promote and guarantee a high efficiency in its use. The occurrence of water losses is inherent…

Continue reading